Terapeutene våre

Martine Solberg

Fysioterapeut (uten drifttilskudd)

Martine Solberg

Fysioterapeut (uten driftstilskudd)

Utdanning: Bachelor of Science fra Saxion University of Applied Sciences (2016/2017)
Ekspertise områder: Kvinnehelse, idrettsskader, artrose.

Kristin Aase

Fysioterapeut

Kristin Aase

Fysioterapeut

Utdanning: Bachelor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen (2008), Master i klinisk fysioterapi, muskelskjelett, ortopedi og reumatologi ved Høgskolen på Vestlandet (2018), Komplett fysikalsk lymfødembehandling ved Skandinavisk forum for lymfologi
Ekspertise områder:

Lymfødem/lipødem, Kvinnehelse, Ortopedi, reumatologi og nevrologi. Har også erfaring med idrettsskader.

Rita Algerøy Torsvik

Fysioterapeut (med driftstilskudd)

Rita Algerøy Torsvik

Fysioterapeut (med driftstilskudd)

Utdanning: Fysioterapihøgskulen i Bergen (1986/1987).
Ekspertise områder: ortopedi, nevrologi, reumatologi og artrose 

Julie Langeland Risa

Fysioterapeut (med drifttilskudd)

Julie Langeland Risa

Fysioterapeut (med drifttilskudd)

Utdanning: OsloMET (2004/2005)
Ekspertise områder: ortopedi, nevrologi, idrettsskader og artrose.

Iselin Norvik Fjell

Allmennpraktiserende Fysioterapeut

Iselin Norvik Fjell

Allmennpraktiserende Fysioterapeut

Ekspertise områder: Allmenpraktiserende fysioterapeut, aktiv A og idrettsskader.