Fysioterapi

På Straume Fysioterapi er vi for øyeblikket 3 fysioterapeuter som jobber 100% og en som jobber deltid. 

Vi har 2 driftstilskudd tilknyttet instituttet, som betyr at pasientene betaler
egenandel fastsatt av Helfo.

Fysioterapeutene med driftsavtale tar primært
imot pasienter etter nye ulykker, skader, operasjoner, samt nylig diagnostisert
revmatisk og nevrologisk sykdom (eks: MS, hjerneslag).

Øvrige pasientgrupper
og personer med behandlingsforsikring går til Martine og Kristoffer som
jobber helprivat.

 • På klinikken tilbyr vi:

   Grundig fysikalsk undersøkelse, klinisk evt. med diagnostisk ultralyd.

   Vurderinger og behandling av akutt skade

   Rehabilitering etter operasjoner/ulykker/skader/idrettsskader

   Skadeforebyggende trening og kurs

   Individuell skadeforebyggende oppfølging

   Smertebehandling

   Opptrening

   Gruppetrening

   Artroseskole, med påfølgende artrosetrening (Aktiv A)

   Rehabilitering etter nevrologisk sykdom

   Trykkbølge

   Teiping

   Nålebehandling

   Bløtvevsbehandling

   Elektroterapi

   Manuelle teknikker (mobilisering, Mulligan)